باشگاه پایتون

مشخص نشده  

58تعداد دانشجو:  

500000 تومان

پرداخت قسطی

دوره 4 فصل 1401 (نیم فصل دوم)

مشخص نشده  

45تعداد دانشجو:  

16,000,000 تومان

پرداخت قسطی

دوره دوم وردپرس مقدماتی

مشخص نشده  

24تعداد دانشجو:  

3,000,000 تومان

1,500,000 تومان

تخفیف ویژه

ورکشاپ تخصصی دریافت و فارسی سازی قالب های اورجینال 1401

مشخص نشده  

61تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

500,000 تومان

وردپرس مقدماتی

مشخص نشده  

49تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

3,000,000 تومان

دوره 4 فصل 1401 (نیم فصل اول)

مشخص نشده  

132تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

16,000,000 تومان

ورکشاپ تخصصی دریافت و فارسی سازی قالب های اورجینال

مشخص نشده  

73تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

500,000 تومان

دوره 4 فصل 1400 (نیم فصل دوم)

مشخص نشده  

37تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

16,000,000 تومان

ورکشاپ تخصصی هک تم و قالب های اورجینال

مشخص نشده  

0تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

900,000 تومان