اطلاعات

نام

پوریا ابراهیمی خالدی

تاریخ عضویت

23 آبان، 1400
زیر مجموعه ها
دوره ها
دوره 4 فصل 1401 (نیم فصل اول)
دوره 4 فصل 1401 (نیم فصل اول) مشاهده دوره
ورکشاپ تخصصی دریافت و فارسی سازی قالب های اورجینال 1401
ورکشاپ تخصصی دریافت و فارسی سازی قالب های اورجینال 1401 مشاهده دوره
نمرات

شما در هیچ آزمونی شرکت نکرده اید.