اطلاعات

نام

هانیه وارسته

تاریخ عضویت

18 آذر، 1400
زیر مجموعه ها
دوره ها
پکیج دوره پایتون مقدماتی
پکیج دوره پایتون مقدماتی مشاهده دوره
دوره 4 فصل 1401
دوره 4 فصل 1401 مشاهده دوره
نمرات

شما در هیچ آزمونی شرکت نکرده اید.