وردپرس مقدماتی

مشخص نشده  

0تعداد دانشجو:  

3,000,000 تومان

دوره 4 فصل 1401

مشخص نشده  

168تعداد دانشجو:  

16,000,000 تومان

پرداخت قسطی

ورکشاپ تخصصی دریافت و فارسی سازی قالب های اورجینال

مشخص نشده  

74تعداد دانشجو:  

500,000 تومان

300,000 تومان

تخفیف ویژه

دوره صفر تا صد برنامه نویسی نیم فصل دوم 1400

مشخص نشده  

8تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

16,000,000 تومان

ورکشاپ تخصصی هک تم و قالب های اورجینال

مشخص نشده  

0تعداد دانشجو:  

تکمیل ثبت نام

900,000 تومان